Skifte av råte i gulv på en Rapido 2006 mod.

Rapido 2006

r2

r3

r4

Frest bort råte

1

r4

ny gulplate

ny

Ny hjørne